Det kan blive et helvede at være udsat

Behandl Os Ordentligt siger

STAR (statens Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) hvad er det så lige med lidt andre ord så menig man bedre kan forstå hvad det handler om…

STAR (statens Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) er en afdeling under beskæftigelsesministeriet der arbejder ud fra de godkendte love og de skal selvfølgelig altid overholde den gældende lovgivning ingen tvivl om det, men tro ikke de har tænkt sig at side med hænderne i skødet og trille tommelfinger, så har I taget gruligt galt…

Der er nu taget initiativ til virtuelle sparringsgrupper med projektet ”Flere skal med”, så det gør det muligt at der opbygges tætte relationer og viden kan deles mellem kommunerne.

Kan vist rolig sige hvis det er set med de syge borgeres øjne, så er ”Flere skal med” noget ”FANDEN” har skabt

Hvis vi lige ganske kort og uden dikkedarer fortæller hvad planen og hvordan den skal udføres i den virkelige verden, så er det ganske enkelt at, sygeløn, kontanthjælp og alle de ydelser der hører under, dagpenge, førtidspension, pension og yderlige ydelser af social art vi måtte have glemt, skal afskaffes og fremadrettet skal alle borgerne i arbejde syge eller ej og uanset diagnose. Herefter vil borgerne skulle leve af de få timer de kan holde til at arbejder i og ikke have så meget som en flad 5 øre i offentlig ydelse… kort sagt alle skal kunne klare sig selv og dette er langt fra et social velfærdssamfund med et nedværk som sikkerhed, men til gengæld slaveri af værste skuffe venter lige om hjørnet…

Der startes op med grupper af 4 til 6 kommuner som selv sætter deres dagsorden med de ting der plager de forskellige kommuner og så kan de sparre, dele og sammenarbejde på kryds og tvære over hele landet

De kan sidde og få masse ideer om hvordan kommunerne kan få flere i arbejde uanset sygdom, alder og hvilket handicap borgeren har og dermed kan borgerne blive forfulgt som råvildt i jagt sæsonen…

Behandl Os Ordentligt ser ikke ”STAR” og dermed politikere som noget der vil hjælpe de udsatte borger som er havnet i dagpenge/kontanthjælps systemet, men vil direkte kunne skade især de syge fordi man har et ønske om at kunne fjerne diverse diagnoser fra borgeren og dermed erklærer borgerne raske som giver en kæmpe besparelse for kommunerne ikke kun til udbetaling af ydelse, men også i hjælpemidler og helbredsydelser. Det lyder faktisk meget uhyggeligt og nærmest hjerteløs over for borgerne.

Dette projekt kan gøre at dem som i dag er handicappede og førtidspensionister kommer i arbejde og må arbejde for sin pension selv om man kun kan ”arbejde” minimalt eller bliver sat til fx at sorterer skruer som vi i dag kalder idiot arbejde, men er en kæmpe fordel for virksomhederne der benytter denne udnyttelse af ledige og syge. Dette kan også komme til at gælde for folkepensionister.

STAR siger at de har set at online møder virker, så på denne måde kan jobcentermedarbejder sidde rundt om i Danmark og sparre med andre jobcentre medarbejder og udveksle måder man kan sanktioner de udsatte borger og spare kommunerne masse af penge og ikke have borgeren i tankerne…

Noget af det STAR siger og køre hårdt på med er dette

(Flere skal med skaber værdi for den enkelte og for samfundet

Fra udsat til ansat

I STAR har vi oprettet en LinkedIn-side specifikt for Flere skal med. Formålet med siden er at dele succeshistorier fra indsatsen, give inspiration til kommuner, jobcentre og virksomheder – kort sagt et forum for erfaringsudveksling og videndeling, hvor også nye kontakter forhåbentlig kan opstå på tværs af interesser.
Når vi linker til dokumenter, artikler og film, som vi deler i LinkedIn-siden, vil du blive dirigeret til dette website. Velkommen til Flere skal med på LinkedIn, som vi håber, du har lyst til at være en del af)

Siger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

30 kommuner bliver en del af Flere skal med 2

STAR har nu udvalgt de kommuner, der får tilsagn om at deltage i den nye runde af beskæftigelsesindsatsen. Flere skal med 2 har alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som målgruppe.

Der har været stor interesse for at blive en del af beskæftigelsesindsatsen Flere skal med 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget ansøgninger fra 58 kommuner. Følgende kommuner er udvalgt:

 • Ballerup
 • Brøndby
 • Esbjerg og Fanø
 • Favrskov
 • Fredericia
 • Frederiksberg
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Greve
 • Hedensted
 • Herning
 • Holbæk
 • Holstebro
 • Horsens
 • Hvidovre
 • Høje-Tåstrup
 • Jammerbugt
 • København
 • Lolland
 • Nordfyns
 • Randers
 • Rebild
 • Ringkøbing- Skjern
 • Roskilde
 • Struer
 • Tønder
 • Tårnby
 • Vejle
 • Viborg
 • Aarhus

De 30 kommuner vil tilsammen kunne tage hånd om mere end 36.000 borgere i målgruppen.

Siger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Behandl Os Ordentligt siger

Det STAR har gang i er at holde øje med syge borger og få dem fjernet fra sygedagpenge, fleksjob og førtidspension og bare lade dem arbejde de timer de kan holde til på grund af deres sygdom, nedslidning og andre skavanker de fleste har fået af at arbejde

Sig os lige hvad er det som foregår i vores dejlige lille Danmark, er den blevet en bananrepublik, har vi genindført slaveriet som Danmark havde på de vestindiske øer

Dette skete i ca. 1700 er det der vi nærmer os igen???

(Efterhånden som der blev flere og flere slaver på Skt. Thomas, voksede de hvides frygt for, at de ville gøre oprør. Derfor måtte slaverne holdes nede, mente plantageejerne.

Ejeren måtte gøre, hvad han ville med sine slaver, bortset fra at dræbe dem. Slaverne blev straffet med pisk, hvis de ikke arbejdede hårdt nok, eller hvis plantageejeren ikke men- te, at de opførte sig ordentligt. Straffen var hårdest, hvis en slave prøvede at flygte. Hvis det gentog sig, risikerede slaven at få sit ene ben hugget af).

Så er der sikker mange der vil sige man kan ikke arbejde når man er syg og dårligt, det kan så oplyses at bliver det lige som i 1700-tallet så er det ikke noget problem i det, i 1700-tallet da slaverne kom til de vestindiske øer, blev de syge fordi de kom fra andre lande, men tro ikke det betød de slap fri, nej der var kun en vej hvis de vil have føde og husly arbejde arbejde arbejde arbejde….

Er 200% sikker på mange vil mene at i denne artikel bliver der kraftigt overdrevet men husk, hvis nogen havde sagt i 2019 at hele verden lukkede ned med butikker, flyver, forretninger og skoler ville vedkommende blive lukket ind på psykiatrisk afdeling på grund af vedkommende var tosset og taler usandt… hvad var det nu lige der skete i 2020???

Behandl Os Ordentligt mener STAR er en totalt ommer, borgerne skal have en ordentlig behandling i sted for at udnyttes som slaver af det danske erhvervsliv og staten…

Kommunerne sætter selv dagsordenen

(STAR sætter kommunerne sammen i grupper på cirka fire til seks.

“Vi parrer de kommuner, der kan hjælpe hinanden ud fra, hvor de står i indsatsen og hvad, de hver især har af udfordringer og succeser. Erfaringer fra tidligere viser, at det kan lette arbejdet, at man så at sige ikke behøver at opfinde den dybe tallerken selv, når andre kan inspirere til at få løst et problem,” siger Ulrikka.

STAR faciliterer med jævne mellemrum netværksseminarer for alle Flere skal med 2-kommunerne, men i de mindre virtuelle sparringsgrupper, er der er mulighed for at komme i dybden, og det er kommunerne selv, der sætter dagsordenen på skift:

“Kommunerne vælger de emner, der fylder hos dem. Man kan forestille sig, at det kan være alt fra praktiske ting vedrørende indsatsen til drøftelse af borgercases og hvordan, man eksempelvis kan arbejde med at skabe motivation hos borgeren. Fordelen ved de mindre grupper er, at alle kan komme til orde.”) (Kilde. flereskalmed.star.dk)

Læs mere på flereskalmed.star.dk