Det må stoppe grænsen er nået

Behandl Os Ordentligt siger

Så er Skive kommune ude på gyngende grund igen, det har de flere gange før været, måske de lige frem kan lide at færdes på gyngende grund…

Denne her gang er det gået ud over en handikappede, Skive kommune havde sat observatører til at overvåge den handikappede i eget hjem alle ugen dage fra 8-9 om morgenen til 22-23 om aftenen og lavet en 18 siders rapport over hvad den handikappede foretog sig fra morgen til aften en hel uge, med påstand om at kommunen skulle finde ud af hvad hjælp og hjælpemidler den handikappede skulle have bevilget.

Hvad har man hid til gjort når man skulle bevilge handikappedes hjælpemidler??

(Noget helt andet mon der var noget af personalet eller dem fra kommunen der kunne tænke sig at blive overvåget ved man sætter en observatør på den fra morgen til aften for at se om de er deres løn værd… hallo nogen fra kommunen der vil komme med en lille kommentar!!!)

Utroligt hvordan man krænker de handikappede og hvor nedværdigende det må have været at få noteret ned i en 18 siders rapport om hvordan man går på toilet og om gør det ene eller andet der og hvor mange gange. Hvor meget mad man spiser og hvilken slags mad og hvor hurtigt. Om man ser tv og hvad man ser og hvor længe. Går på nettet og hvilke sider/platforme man benytter og hvad man skriver der og om man har været på netbank eller skrevet sms og dermed set over skulderen mens man logger ind og ikke ved om disse informationer bliver noteret ned og gives videre til kommunen og hvem andre?

Spørgsmålet er hvorfor kommunerne overvåge på denne måde og hvilken vurdering kræver oplysning om borgerens færden på nettet eller tv for at lave en vurdering for slet ikke at tale om en vurdering har noget med at gøre om der er leverpostej eller spegepølse på borgerens mad. Sådan kunne vi blive ved med at spørge om.

Oplysningerne er jo nu noteret og bliver gemt hos kommunen og dermed ved kommunen om den handikappedes helt private oplysninger som kommunen nu vil kunne benytte. En viden som kun kan være af personlig interesse og ikke kan lægges til baggrund for en helhedsvurdering af borgerens helbred og tildeling af hjælpemidler. Disse oplysninger vil ikke kunne slettes og alle ansatte vil til enhver tid kunne få adgang til disse meget personlige og intime oplysninger.

Gå ned til læs mere og se hvor mange kommuner der kan komme i tanke om at overvåge handikappet!!

Det er meget meget meget langt fra at være i orden… FØJ

Skive Kommune lytter til kritikken

(Skive Kommune vil overveje, hvordan de vil bruge observationer fremover.

– Kritikken gør indtryk. Vi bruger ikke observationer særligt ofte. Der er behov for en debat om, hvordan bruger vi observationer på bedste måde, siger Heide Becker Rasmussen, der er socialchef i Skive Kommune.

Heide Becker-Rasmussen mener, at kommunerne står i et dilemma.

På den ene side skal de dokumentere. På den anden side skal borgeren have ret til privatliv og forholdet til kommunen være præget af dialog og tillid.

– Vi kunne godt have brug for en bedre vejledning. Hvad er en god observation, spørger socialchefen). (Kilde. dr.dk)

DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

(Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed). (dr.dk)

Læs mere på dr.dk