Dur ikke bare at samle affald, vi skal over til at kun bruge genanvendelige ting i vores produkter

Behandl Os Ordentligt siger

Man kan undre sig rigtigt meget, over at der skal laves sådan et affaldssystem som man har gang i på nuværende tidspunkt

Vi ved jo også efter hvilken model den bliver finansieret, det er som at fodre hunden med egen hale modellen, forbrugerne kommer til at betale i dyre domme for at få deres affald hentet, de skal også selv sorter affaldet og det ender med de har en 5-6 affaldsspande stående på deres grund…

Kunne det måske være langt bedre at man tænker ud af boksen og går den anden vej og siger, vi skal fremadrettet gå efter at alt der bliver lavet kun må laves af materialer som kan genanvendes og først når produktet ikke kan holde længere skal det bortskaffes

Noget andet virke også lidt mærkeligt, hvorfor kommer man ting i affaldsspanden som kan komposteres?? Det var måske bedre at lave kompostering direkte på stedet, det vil sige ude ved parcelhusejerne, boligblokkene og andre boligformer med bare lidt jord rundt om

Så kunne man lave retursystem til flere ting, så folk selv kunne cykle hen med tingene til en returcenter.

Løsningen skal findes, før der kan justeres

(Herningenserne kan ikke se frem til en hurtig løsning på området. Kommunen skal køre i alt 65.000 beholdere ud til husstandene i Herning Kommune, og det regner afdelingslederen i Genbrug og Affald, Karen Marie Frost, med, at de har færdiggjort i udgangen af marts. På nuværende tidspunkt har de uddelt 30.000.

– Hvis vi begynder at justere nu, går der fuldstændig koks i systemet. Det skal passe med tømningerne. Vi er nødt til at finde ud af, hvor stort problemet er, og hvor mange ekstra beholdere, vi skal bestille, eller om det er nogle større beholdere, vi skal bestille. Jeg kan heller ikke give nogle af de resterende beholdere til dem, der mangler plads, for så er der nogen, der ingen får, siger Karen Marie Frost.

”Hvis vi begynder at justere nu, så går der fuldstændig koks i systemet.

KAREN MARIE FROST, AFDELINGSLEDER, GENBRUG OG AFFALD, HERNING KOMMUNE”

Kommunen vil heller ikke betale renovatøren for at tømme skraldespandende oftere, da det vil være en meget dyr løsning på et problem, som der er fuldt overblik over endnu.

– Jeg kan heller ikke bede min renovatør om at køre hvert 14. dag, for det har de ikke biler og mandskab til. De har også dimensioneret til, at de skal tømme hver fjerde uge. Hvis det viser sig ikke at være et problem for alle, er det en rigtig dyt løsning at skalere op. Vi skal finde ud af, hvad der er den rigtige løsning, inden vi gør noget, fortæller afdelingslederen). (Kilde. tvmidtvest.dk)

Læs mere på tvmidtvest.dk