Er det skjult støtte til store virksomheder og kommunerne

Behandl Os Ordentligt Skriver

Vil på ingen måder af vise at et arbejde på en eller anden måde vil kunne hjælpe mange som man med nogle rigtigt fine ord kalder ”på kant af arbejdsmarkedet”

Men Behandl Os Ordentligt er meget skeptisk ved der bliver understreget at det vil gavne virksomhederne, kommunekassen samt borgerne

Den med det vil gavne virksomhederne, kommunekassen lyder lidt farligt for borgeren, Behandl Os Ordentligt mener det skal være borgeren der skal være i fokus og man skal være sikker på det er noget der gavner de borger og man ikke bare hurtigst muligt vil have borgerne skubbet i arbejde for en hver pris, den duer ikke…

Kommunerne har taget et meget kraftigt sving i den forkerte retning i det danske samfund, kommunerne har altid og skal altid være nogen der hjælper borgerne til at få det bedste mulige liv så de kan tage del i samfundet igen, vi har set alt for meget af det modsatte gennem de sidste mange år… har lyst at sige føj for h……

Det kommunerne var tilbage i tiden var for at få en kommune til at fungere på bedste mulige måde og de var ikke en virksomhed men tog hånd om svage borger og hjalp dem tilbage til at få et godt liv

I dag ser vi kommunerne går ud at tømmer mange fonde deres kasse, samarbejder med frivillige foreninger og får de frivillige til at lave arbejdet og kommunen tager æren af det som er blevet lavet, tror det er på tide kommunerne finder tilbage til det de stod for førhen

Kommunerne er underlagt ”forvaltningsloven” og det betyder at en kommune skal råde og vejlede borgerne, så borgeren kan få den rette hjælp og hjælp ifølge den gældende lovgivning og ikke som nu at kommunerne tilbageholder information om hvilken lov og dermed hvilken ret borgeren har til at få hjælp.

Gavner virksomheder, borgere og kommunekasser

(Opbakningen fra virksomhederne vækker glæde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor bestyrelsesmedlem Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune, siger:

Det er virkelig positivt, at vi midt i en COVID-19-periode ser virksomhederne gå helhjertet ind i disse tre projekter, som giver utroligt meget social inklusion for pengene. At vi kan sluse 300 personer ind på arbejdsmarkedet i løbet af to år, er ikke bare godt for virksomhederne, som har brug for arbejdskraften – det er også godt for borgerne, og det er godt for kommunekasserne.”

Virksomhederne spiller også en afgørende rolle i projektet Jobsporet i Ikast-Brande Kommune. Her skal 100 borgere på kanten af arbejdsmarkedet i en helhedsorienteret indsats gennem optræningsforløb og siden i praktikforløb i virksomheder. Målet er at få 42 borgere i fast beskæftigelse og at fastholde dem i arbejde, for der er brug for dem.

Charlotte Gye Sørensen, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef i Ikast-Brande Kommune, siger:

Vi har en del virksomheder med rekrutteringsudfordringer, så der er brug for de udsatte borgere. Projektet skal vise virksomhederne, hvordan de indsluser og fastholder borgerne, og det er glædeligt, at en række virksomheder på forhånd er gået ind i projektet.”

Fastholdelse er også centralt i et tredje projekt i Øst- og Midtjylland, Rummelig Genstart, som støttes med 10 mio. kr. Den rutinerede operatør Projekter iMidt sætter fokus på udsatte borgere, som i tidligere projekter er sluset ud på arbejdsmarkedet, men har mistet tilknytningen under COVID-19-pandemien. Projektet gennemfører også traditionelle indslusningsforløb og en indsats for at skabe nye og udvide eksisterende socialøkonomiske virksomheder. 300 udsatte borgere deltager i projektet, og 175 af dem ventes i fast beskæftigelse efter det toårige projekt). (Kilde. erhvervsstyrelsen.dk)

Læs mere på regionalt.erhvervsstyrelsen.dk