Er vi på vej mod en bananrepublik (Vores 3 delte magt system er ved at forsvinde)

Behandl Os Ordentligt siger

Politikerne blander sig i den dømmende magt

Der er fremsat forslag om afskaffelse af strafrabat af DF, men det lyder jo umiddelbart som noget vi alle vil kunne sige ok til, men er der overhovedet tale om en strafrabat…

NEJ der er tale om at politikerne nu vil bestemme over den dømmende magt. Det vil jo sige at dommerne skal rette ind efter den lovgivende magt og stoppe med at bedømme hver enkelt sag for sig, men dømme ud fra hvad politikerne har bestemt.

Det er jo helt forkert i et retssystem som det vi har i Danmark, men høre hjemme i andre lande som vi plejer at fordømme.

Behandl Os Ordentligt siger normalt er vi meget stolte over at det er Folketinget som vedtager lovene og som dermed er den lovgivende magt, mens det er vores domstole som er den dømmende magt og som ud fra love afgør dommen i hver enkelt sag.

Hvis et forslag som dette bliver vedtaget i Folketinget, så har Danmark ikke reelt en lovgivende magt og en dømmende magt, men kun en magt og den ligger så hos Folketinget. Derved vil Folketinget have undergravet det tredelte magtsystem som sikre borgerne den bedst mulige retfærdighed.

Efter en evt. vedtagelse vil straffeudmålingen ikke mere være overladt til dommerne men vil være en dom afgjort efter en bestemt lov.

Det danske retssystem er ved at vælte. For 20 år siden stod vi på 4 solide pæle, men i dag er der kun 3 pæle tilbage, så retssystemet er i dag meget ustabilt og fundamentet er ved at smuldre og alt udhules. Inden længe er hele fundamentet for et retssystem med sikkerhedsnet for de svage, syge, børn og ældre væk

Borgerne skal til at stille større krav til de politikere de vil have til at styre vores land, bla. at vi skal have vores 3 delte retssamfund tilbage og det kan kun ske for langsomt…

B 52 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af strafrabatter