Færre antal fonde som kan søges

Behandl Os Ordentligt har tidligere været ude og sige at vi små foreninger som søger midler til almennyttige formål, bliver ikke kun svære men også at der bliver færre fonde at søge disse midler.

Årsagen er den at fonde slår sig sammen og andre fonde sætter krav om et samarbejde med offentlige myndigheder som fx en eller flere kommuner. Den slags har Behandl Os Ordentligt svært ved at accepterer, da en kommune jo vil sætte krav til foreningen og derfor stopper foreningen i at gøre noget fx for den enkelte udsat uden at kommunen har givet tilladelse til det og dermed sætter kommunerne dagsorden for hvilke projekter der kan godkendes og hvem hjælpen skal gå til.

Fondenes Videncenter understøtter nu Behandl Os Ordentligt analysen af Fondenes Videncenter viser udviklingen af fonde og den viser tydelige tal for at antallet af fonde i Danmark er faldet med 1546 i denne periode og her er det især fonde som uddeler midler til almennyttige formål alt samtidig med at fonde som uddeler midler til videnskabelige formål er stærkt stigende. Erhvervslivet har sammen med kommunerne set at det er mange penge at hente i fonde.

En utrolig skæv fordeling af midler som vil vise sig i at fremtidige aktiviteter kun eller i værste fald udelukkende kan startes op af organisationer som har et samarbejde med en eller flere kommuner. Dermed har kommunerne en indflydelse på selve aktiviteten og ikke mindst hvilke aktiviteter som den enkelte kommune ønsker at større med sit samarbejde og hvilke kriterier foreninger/organisationer skal leve op til. Topstyring og det frivillige liv er væk

Fondenes Videncenter