Fattigdom før og nu

Fattigdom før og nu

Behandl os Ordentligt siger

Man skulle jo umildbart tro det er løgn der findes fattige mennesker i vores oplyste og velfærdssamfundet men du kan tro om, kan du!!!

Tilbage i tiden var der 2 ord der var meget vigtigt, er du værdigt eller ikke værdigt fattigt

Ikke værdigt = dem der ikke selv har gjort noget for at undgå at havne på fattiggården

Værdigt = dem der selv havde gjort noget for at undgå at havne på fattiggården men havde været uheldigt mange gange og så til sidst havnede på fattiggården…

I 1880 var der en lille optøning i at se på fattige mennesker, det var ikke bare arbejderne og deres bevægelse som kunne se den var gruligt galt men selv Venstre begyndte at sige at den er rivende galt med fattigdom i landet….

Hvad forskel er der på fattigdom for 100 år siden og så i dag, en af tingene var at ca. hver 100 år så var der en stor oprør i København, hvor de fattige og underbetalte lavede vild opstand med demonstrationer og oprør, der stod man ikke tilbage for ret meget de fattige kunne komme i tanke om at brænde dele af byen af for at vise deres utilfredshed med at nogen blev uretfærdigbehandlet

Som regel havde det den betydning at politikerne huskede den næste lange tid at tænke over fattigdom og uretfærdigheder i landet og især i København hvor opstanden var størst og mest hård

Ser du så på fattigdom i dag, så er muligheden for opstand ikke den samme, fordi mange almene boliger er blevet solgt til store kapitalfonde i USA, England, Italien og Kina bare nogle af den, de modernisere boligblokkene så de nederste i samfundet bliver skubbet ud af storbyerne, politikerne har fået lavet love om ghettoplaner så hvis der bor for mange socialeudsatte eller indvandre/flygtninge så kan de straffes med bøde eller helt fjernes fra deres boliger/områder

Hvis man deltager i demonstrationer, er med til at holde tale og kommer til at sige de forkerte ord så kan man få fængselsstraffe og er der så nogle ekstreme situationer så som virus udbrud kan man fordoble strafferne og der giver rundhåndet ud med op til 4 års straf for at sige det forkerte og bare lave det mindste uro til en demonstration

Der gives også rask væk fængselsstraffe og bødestraf hvis folk lægger ting op på deres Facebook profil og nogen mener det er krænkende eller opfordre til uro

Der skal selvfølgeligt ikke være muligt at lave noget vildt ekstremt over Facebook men vi skal også lige gribe i eget barm os se om vi fjerner alt ytringsfrihed og totalt overvåger alle borger i Danmark i et jerngreb, det bliver samfundet ikke bedre af på den lange bane

Er der noget som bliver totalt skævvredet, så skal der være mulighed for at gøre oprør så der kan blive ændret på tingene…

Håber aldrig at vores storbyer bliver rige lukkede ghettoer du skal have pas for at komme ind i, samt vores opland bliver socialeudsatte, fattige og hjemløse som er der, det vil totalt ødelægge vores lille Danmark