Flere unge hjemløse havner på herberg

Behandl Os Ordentligt siger

Siden 2013, hvor kontanthjælpsreformen sænkede sociale ydelser, er unge hjemløse steget med 50%

Det kan godt være politikerne og kommunerne og mange andre mener Danmark er skinnebelagt med muligheder og tilbud til unge mennesker men noget må der være galt med skinnerne fordi vi ser flere og flere unge køre af skinnerne og får et liv i hjemløshed

Et land som Danmark burde ikke have den slags problemer, vi skulle efter sigende være et velfærdssamfund, hvis det er sandt spørger Behandl Os Ordentligt bare hvorfor stiger ungdomshjemløsheden og vi ser også det rammer kvinderne ”HVORFOR”

Man kan se unges hjemløshed som oftest hænger sammen med psykisk sygdom, stofmisbrug og økonomiske problemer med at finde en bolig, det er jo ej heller den store ydelse de modtager hvis de skal leve og have en bolig, derfor ser vi flere unge vælger at bo på forsorgshjem, ledere af forsorgshjem er ikke vild med så mange unge vælger den løsning fordi miljøet er blevet meget hårdere på forsorgshjemmene, på grund af stoffer og kriminalitet

Forskerne peger på udviklingen hænger sammen med stigende arbejdsløshed blandt unge men også at flere kommuner indretter forsorgshjem målrettet unge, derfor for mange unge der før lånte en sofa hos venner og bekendte i dag plads på et herberg, det kan være fint nok men vi skal huske tilbuddet må ikke overskygge de langvarende løsninger

Behandl Os Ordentligt siger til kommunerne kom i gang ”NU”

”Derfor får nogle af de unge, der tidligere boede på en sofa hos venner, i dag en plads på et herberg”.

(Det kan være udmærket, men man skal huske, at disse tilbud ikke må skygge for de langvarige løsninger. Vi ved, at det vigtigste er at finde en bolig, som de unge kan betale og samtidig give en social støtte, der er tilpasset den enkelte,” siger Lars Benjaminsen og forklarer, at den seneste hjemløsetælling i 2019 viste et lille fald i antallet af unge hjemløse.

Det private tilbud Potentialehotellet i Herning med plads til 14 unge er en af de særlige indsatser for hjemløse under 30 år. Forstander René Nielsen møder en del unge med alvorlige psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer, som ikke får hjælp i kommunen eller psykiatrien). (Kilde. kristeligt-dagblad.dk)

Læs mere på kristeligt-dagblad.dk