Har fagbevægelsen tabt sutten

Har fagbevægelsen tabt sutten

Behandl Os Ordentligt siger

Når man tænker tilbage til da fagbevægelsen startede i 1871 var nogle af de ord man satte højt sammenhold, solidaritet, hjælpe de svage i samfundet, man ville også have de lavslønnede hevet op til dem der tjente et højre løn

De der arbejder i fagbevægelsen, arbejder også på de forskellige virksomheder, så de kendte til hvordan arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet var på de forskellige virksomheder var, man kendte 120% til de ting der forgik på alle fronter p virksomhederne og kunne derfor kæmpe for bedre forhold på virksomhederne når man viste hvad der forgik der

Man kunne også kæmpe den enkles kamp for at på det bedre fordi man kendte til alle kommaerne i sagen og til hvad der forgik i virkeligheden

Det kunne man kalde nærhed og opbakning fra fagbevægelsen

Lidt om fagbevægelsen:

Fagforening er en sammenslutning af arbejdstager indenfor samme branchegren eller fag. En fagforening tager vare på lønmodtagernes interesser. Fagforeningens fremmeste opgaver er at kæmpe for bedre løn og gode arbejdsvilkår. Efter anden verdenskrig er velfærdsgoder, sociale ydelser og forskellige politiske solidaritetsspørgsmål blevet vigtige kampsager.

I områder med flere bedrifter indenfor samme fag, bliver der ofte oprettet sammenslutninger i hver enkelt bedrift. De fleste fagforeninger er tilknyttet et fagforbund, også kaldet fagorganisationer eller arbejdstagerorganisationer. Fagforbundene er som regel landsomfattende organisationer som er opbygget af lokale fagforeninger eller afdelinger.

Traditionelt blev fagbevægelsen i 1800-tallet oftest oprettet i de forskellige fag med tilknytning til de dominerende produktioner i lokale fabrikker eller primærnæringer. Jo større bedrifterne var, desto lettere var det at organisere arbejderne, skabe sammenhold og loyalitet som man havde brug for i begyndelsen for at forsvare organisationsretten. De første fagforeninger etableredes i Danmark i 1870’erne og 1880’erne, og de blev efterhånden samlet på landsplan i fagforbund”.

Hvad er det så der sker i dag

I dag sider fagbevægelsen i kæmpestore kontor bag tykke mure (der kunne sprænge en a-bombe) uden murene ville tage skade elle bare så meget som døre vil komme op på klem, der inde bag de lukkede døre sider fagforeningernes bosserne med en høj højt løn og fed pension og hytter sit egne interesser samt mele egen kage i stor stil

Nu hedder det ikke længere nærhed til medlemmer, omsorg, solidaritet, hjælpe de svage i samfundet, nej nej det er en saga blot

I dag hedder det omsorg, omhu, opbakning til de velbjergede i samfundet, alle der bliver arbejdsløse, bliver efter 1 og et halvår til 2 år afluset fra deres fagforeningen, de har ikke fagbevægelsens interesse mere

Tænk sig en gang alle de ting fagbevægelsen stod for en gang samt kæmpede i gaderne med ordensmagten og det så døden det gjaldt, lige nøjagtigt det modsatte står fagbevægelsen for i dag

Fagbevægelsen er ændret fra at være arbejdernes magtfaktor, dem der hjalp arbejderne når der var problemer med forskelige ting, til at være et stempelkontor som stempler/underskriver arbejdsløses arbejdsplan efter kommunerne har sagt hvad planen skal være, de fagforeninger som har en a-kasse, udbetaler dagpenge til medlemmerne efter de har fået pengene fra staten

Fagbevægelsen løfter pegefingeren over for deres medlemmer og siger ”sådan er loven” hvor er fagbevægelsens kamp gejst for at kæmpe for deres medlemmer (spørger bare)

I dag er medlemmet gledet langt ned på listen over de ting fagbevægelsen kæmper for at gøre, lederne i fagbevægelsen kæmper heller deres egen sag for at få større løn og masse gode ben at gnave oven i lønnen og nogen har endda en politisk karriere at gå op i

Så tiden til medlemmerne bliver mindre og mindre

Og så ser man!!!

Der kommer et forslag fra fagbevægelsens hovedafdeling, som man skal tro var sendt fra LA, NB eller DF det giver de lavslønnede søvnløse nætter

Tænk sig en gang fagbevægelsen har disket op med en ny ide om der skal være forskellige satser på dagpengene alt efter hvor meget du arbejder kontra du er arbejdsløs og vi ved jo alle hvem der har størst chance for at blive arbejdsløse, det er jo de lavslønnede som nu til dags nærmest er en form for løsarbejder

Behandl Os Ordentligt havde se denne tildens i fagbevægelsen tilbage i 2010 men håbede på det var et fatamorgana men nej det viser sig det er den rene sandhed…

Satsen for dagpenge bør justeres efter

(Hvor meget den enkelte har arbejdet i årene op til, at han eller hun blev arbejdsløs.

Det mener fagbevægelsen, som har lavet et forslag til en ny opbygning af dagpengesatserne. Det skriver Jyllands-Posten.

Konkret skal man kunne få op til 4000 kroner ekstra om måneden i dagpenge de første tre måneder, hvis man har været i arbejde i mindst to af de seneste tre år, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation). (Kilde. ni.dk)

Læs mere på ni.dk