Kommuner sætter rekord i bortadoptioner med tvang

Kommuner sætter rekord i bortadoptioner med tvang

Behandl Os Ordentligt siger

Det kan vel ikke komme bag på ret mange når man ved at der er mange af dem der bor på Lolland som er blevet sendt dertil fordi København ikke vil have dem, boende i byen fordi de er fra det nederste sociale lag i samfundet.

Københavns kommune gør alt for at få de borger fjernet fra deres kommune og betaler gerne Lollands kommune for at modtage disse borgere…

Så er det jo klart at hvis nogle af de borgere bliver gravide så kan det blive et problem måske at passe børnene og derfor de mange tvangsbortadoptioner på Lolland

Regeringen ønsker flere bortadoptioner, står det til regeringen er der yderlige behov for stramninger udspillet ”børnene først” som bliver præsenteret i januar peger på flere permanente anbringelse og fleres bortadoptioner, mest vidtgående skal kommunerne have mulighed for at tvangsbortadoptere allerede inden fødslen.

Hvad betyder tvangsbortadoptere.

– Tvangsbortadoption betyder, at barnet bortadopteres uden samtykke fra forældrene.

– Formålet er at give børn, hvis biologiske forældre vurderes at være “varigt” uden forældreevne, bedre muligheder for en barndom og opvækst med stabile familierelationer.

– Regeringen vil med udspillet “Børnene først” ændre loven. Får den flertal, vil det ikke længere være et krav, at forældrene “varigt” skal være ude af stand til at tage sig af barnet. Tidsperspektivet kan være kortere.

– En tvangsbortadoption forløber ofte på denne måde:

Kommunen indstiller til Ankestyrelsen, at et barn tvangsbortadopteres.

Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Hvis Ankestyrelsen siger ja til kommunens indstilling, og afgørelsen ikke indbringes for retten, bliver barnet bortadopteret med det samme.

I de fleste tilfælde klager forældrene over afgørelsen. Mens sagen verserer hos retten, er barnet enten hos en plejefamilie eller hos den familie, der har søgt om at adoptere barnet.

(Kilder: Ankestyrelsen, Vive, Ritzau)

Hver fjerde tvangsbortadoption sker i Lolland Kommune 

(Flest tvangsbortadoptioner tegner Lolland Kommune sig for. Blandt de 58 børn, som blev tvangsbortadopteret, eller som havde en sag ved retten fra 2015 til 2020, var de 14 fra Lolland.

Det svarer til hvert fjerde barn.

– I mange år har det i Danmark handlet om forældrenes retssikkerhed. Nu ser vi på, hvordan vi kan give børnene det bedste børneliv, og det er jeg stor tilhænger af, siger Signe Lund (S), der er formand for kommunens børne- og skoleudvalg.

– I stedet for at anbringe børnene i en plejefamilie, så er det bedre for dem at blive tvangsbortadopteret. På den måde bliver de en del af familien resten af livet og ikke bare, til de fylder 18). (Kilde. tv2east.dk)

Læs mere på tv2east.dk