Lettere at få fleksjobbere i arbejde uden indledende praktik

Behandl Os Ordentligt siger

Her i virus krisetiden er det blevet letter at etablere en fleksjob bla. Fordi virksomheder efterspørger flere fleksjob samt man undlader at lave det indledende praktik før borgeren kan komme i fleksjob

Drift ansvarlig på jobcentret i Tønder kommune siger der er 7 ud af 10 der går direkte i arbejde uden forudgående indledning praktik og så er der 3 ud af 10 som for den indledende praktik

Der er 2 indgangsvinkler til fleksjob den første er hvis borgeren er afklaret med virksomhed og time antal, så bliver medarbejderen ansat i et hug, den næste er indgangsvinkel, er hvis medarbejderen og virksomheden ikke kender hinanden, der bruges heller ikke indledende praktisk, der laves en udviklingsfleksjob, hvor man holder nøje øje med akt går som det skal med timeantal og arbejdsmiljøet er i orden

Fleksjob i fuld fart

(I sidste uge efterlyste beskæftigelseschefen i Nyborg Kommune, at beskæftigelsesministeren skal give mulighed for at gå i gang med virksomhedspraktikker, netop af hensyn til fleksjobbere. I Nyborg er virksomhedspraktik en fast indgang til fleksjob, og derfor er det næsten umuligt at lave nye fleksjob, når suspensionen af beskæftigelsesindsatsen lukker for nye virksomhedspraktikker.

Det kom der nogle reaktioner på fra sagsbehandlere og ledere i jobcentre, da NB Beskæftigelse lagde artiklen på LinkedIn. Blandt andet skrev Marc Lykke, afdelingsleder på Jobcentret i Ringkøbing-Skjern, i en kommentar:

“Hos os etablerer vi heldigvis stadig fleksjob i fuld fart, for vi har nogle kreative konsulenter (to navne fra opslaget er udeladt, red.), som i samarbejde med kandidater og virksomheder finder fleksible løsninger indenfor de nuværende rammer.”

“Det indebærer ansættelse i fleksjob fra dag 1 og en tæt opfølgning i løbet af de første måneder, så vi sikrer, at jobbet matcher skånehensyn, og at vi får fastsat en realistisk effektivitet i ansættelsen”

“Måske er det også sådan, fremtiden ser ud?” spurgte Marc Lykke i sin kommentar.

Han uddybede skriftligt til NB-Beskæftigelse, at det ikke er alle fleksjob, der starter direkte.

“Fleksjobbere kan naturligvis (som alle andre) gå i job uden praktik, men man bruger af og til en kort praktik for at sikre en realistisk vurdering af effektiviteten i opgaveløsningen, og at skånehensynene kan tilgodeses i jobbet. Restriktionerne muliggør i øjeblikket ikke nye praktikker, hvorfor ansættelsen nu sker med det samme, og så følger vi op på effektivitet og skånehensyn efter lidt tid.)” (Kilde. a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk