Man opfinder den dybe tallerken ”igen” og sælger den som ”halv” dyb tallerken

Man opfinder den dybe tallerken ”igen” og sælger den som ”halv” dyb tallerken

Behandl Os Ordentligt siger

En 56-årig synes han blev misforstået i kontanthjælpssystemet, han har haft 2 diskusprolapser opereret 2 gange i skulderen og har dårligt knæ

Alt der kunne gå galt var sådan set gået galt

Han har arbejdet hårdt i sin tid som slagteriarbejder og som nedbryder hvor man har raget huse ned

Og så har han haft en 15-årig kontanthjælps periode til der var en jobformidler i ”Flere skal med-indsatsen”, som fik den 56-årige i et job som han kalder sit drømmejob

Behandl Os Ordentligt kan kun løfte på hatten for hvis folk der er faldet ud af arbejdsmarkedet, kommer i et arbejde hvor de har det godt og føler sig hjemme med både arbejdsklima/miljø, arbejdsmæssigt og løn

Men desværre er det ikke altid det Behandl Os Ordentligt hører når det handler om STAR = Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings

Det er nogen som arbejder på tværs af kommunerne og er med til at hjælpe ved at spare offentlige kroner, de vil gerne hvis de kan finde et job til den arbejdsløse, så hurtig som muligt, og helst et arbejde med færre arbejdstimer og ingen tilskud her tænkes fleksjob eller førtidspension

Per følte sig hørt

(Per har boet i flere byer, og efter en årrække med bopæl i Favrskov Kommune blev han en del af Flere skal med-indsatsen og fik tilknyttet en personlig jobformidler.

“Jeg kunne måske godt stejle lidt i starten, efter det, jeg havde oplevet, men med Lars (jobformidler, red.) fik jeg lov til at trække vejret. Han lyttede til mig og spændte ikke ben for mig, var ikke hård. Hans mission var, at vi bare skulle klare os igennem det her sammen,” fortæller Per.

“Det vendte godt nok skuden for mig, at jeg kom under Lars’ vinger. Han troede på mig og troede på, at jeg ville gøre en indsats.”

I kraft af Flere skal med tog Per og Lars’ samarbejde udgangspunkt i, at Per skulle i gang på en virksomhed i en funktion, der passede til det, han kunne, hvor han havde mulighed for at udvikle sig, og hvor han kunne se sig selv.

Det blev til et møde på Søndervangsskolen i Favrskov med henblik på en praktik.

“Jeg troede på, at Per kunne nogle ting, vi havde brug for. Normalt er det kommunens ejendomscenter, der tager sig af pedelopgaver, som det hed før i tiden. Men vi har løbende opgaver, som falder imellem to stole: Er det en opgave, der tilhører skolen eller en opgave, der tilhører ejendomscenteret? Ofte har vi mindre opgaver, der skal løses hurtigt, og hvor ejendomscenteret er i gang med noget andet fx i én af børnehaverne,” fortæller indskolingsleder Claus Rasmussen.

“Der er ting, vi ikke har afsat tid til som lærere eller pædagoger, men som vi alligevel bruger tid på,” siger han.

Per startede i praktik i en stilling, der faktisk ikke fandtes. En pedelmedhjælperrolle, hvor kan skulle løse forskellige ad hoc-opgaver: Møbler, der skulle samles, en væg, der skulle males, en pære der skulle skiftes eller en mooncar, som skulle have lappet hjulene. Der blev ved med at opstå ting, som Per havde de håndværksmæssige forudsætninger for at udføre.

“Både ledelse og personale fik mere tid til rådighed, og alle blev gladere, fordi tingene blev ordnet hurtigere,” fortæller Claus). (flereskalmed.star.dk)

Læs mere på flereskalmed.star.dk