Nedlukning bliver til nedsmeltning

Behandl Os Ordentligt siger

Der er sagt mangt og meget angående denne virus, der er debatteret vidt og bredt om hvad og hvordan man skal håndtere virussen

Nogen siger der skal kun lukkes ned hvis det er absolut nødvendigt….

Det kan der ikke ændres på, vi har haft nedlukket gennem snart en helt år mere eller mindre og der er heller ingen tvivl om dette her vil sætte spor meget langt ind i fremtiden

Det gælder både menneskeligt og økonomisk, vi kan bare se alle de unge mennesker der sikkert resten af deres liv vil være påvirket af det der er sket i 2020

Det er jo ikke fordi der ikke har været virus før, der kommer jo en ny hver år og der har været virus mange gange før og fremadrettet vil der forsætte med at komme virus

Så er spørgsmålet bare hvorfor er man helt oppe på tæerne denne gang, har man en viden man ikke vil fortælle, er virussen menneskeskabt, siden man er så overforsigtig fordi det har man aldrig før været

Hvis den er menneskeskabt, vil det kunne ændre Verden totalt fremadrettet bla. fordi ingen ved hvornår næste gang der kommer en menneskeskabt virus udbrud på jorden

Det vil ændre vores måde at bo på, det vil også ændre måden vi handler på, arbejder på

Hele vores uddannelsessystem vil ændres, man vil kun tør mødes over video call

Men uanset hvad der fremadrettet sker og man finder ud af, så vil 2020 stå som et meget skelsættende år, som ændrer vores verden totalt og er der nogen der drømmer om vi kan vende tilbage til 2019 vedr. måden at gøre alt på, så må de vist bruge ordrene ”I have a dream”

Som vi ved har der altid været virus og vil altid komme nye virus det har der altid gjort, ikke noget nyt i dette, men til forskel i 2020 er økonomien også smadret i store dele af verden, uanset hvad forskellige meninger som er om denne sag, så vi vil aldrig kunne komme til at leve som vi gjorde i 2019, men skal finde nye måder at leve livet på. Altså en total omstilling og ordet ”det plejer jeg” må smides ud.

En milliard i produktionstab – men de økonomiske omkostninger kan være større

(Produktionstab betyder, hvor meget værdien falder af dansk produktion, f.eks. opgjort i BNP. Normalt ligger BNP på 6,5 milliard kroner om dagen, så derfor er et tab på en milliard betydeligt, fortæller Otto Brøns-Petersen.

Hans opgørelse tager udgangspunkt i de tal, som er opgjort af ekspertgruppen bag den nylige rapport om coronahåndteringen i foråret sidste år. Her har en uvildig gruppe af eksperter forsøgt at skønne over, hvor stort produktionstabet er ved nedlukningen.

– Tilbage i foråret lavede jeg selv lignende skøn, og de ligger i samme størrelsesorden. Tallene er selvfølgelig behæftet med en del usikkerhed, men baserer sig på ekspertgruppens skøn og hvad der i øvrigt er lavet af analyser, siger Otto Brøns-Petersen.

– Det er vigtigt at sige, at den ene milliard kun omfatter, hvor meget produktionen falder med. De økonomiske omkostninger kan godt være betydeligt større). (Kilde. indblik.net)

Læs mere på indblik.net