Nye love eller ændringer i de eksisterende love

Læs om dem her

Nye love eller ændringer i de eksisterende love

Bekendtgørelsen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (LBK nr 215 af 12/02/2021) er der vedtaget ændringer i.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK nr 221 af 2/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om fleksydelse (LBK nr 222 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge (LBK nr 223 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (LBK nr 229 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om ferie (LBK nr 230 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (LBK nr 233 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om social pension (LBK nr 234 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)( LBK nr 235 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (LBK nr 240 af 12/02/2021)

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (LBK nr 241 af 12/02/2021)