Rehabiliteringsteamet burde være et uvildigt organ som slet intet har med kommunerne at gøre og uden indflydelse fra kommunerne

Behandl Os Ordentligt siger

Der har været talt stolpe op og stolpe ned om rehabiliteringsteam er det godt nok eller skal det ændres, får man syge nok tilbage til arbejdsmarkedet, det er man langt fra enig om

Og spørger man dem der har været igennem rehabiliteringsteam maskineriet er der rigtigt mange der føler det overflødigt fordi der før sagen allerede er truffet afgørelse eller lagt en plan. Desværre så fungerer rehabiliteringsteamet ikke ens i alle kommuner og de har heller ikke lige meget at sige. Nogle gange får de ikke alle akter fra sagsbehandlerne og andre gange er der ikke en faglig og kyndig læge med i teamet. Kommunerne har altså en alt for stor magt over rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet burde være et uvildigt organ som slet intet har med kommunerne at gøre og uden indflydelse fra kommunerne.

Holstebro arbejdsmarkedsudvalg ønsker åbenbart at stille borgeren dårligere ved at afskaffe rehabiliteringsteamet.

”I Holstebro – Vi synes, man skal turde have mere tillid til medarbejderne og de ledige. Man behøver ikke at bruge en masse jobafklaring for at sende folk i job, siger Lars Stampe, formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Holstebro arbejdsmarkedsudvalget har sendt et forslag til ministeren:

“Der spares mange ressourcer ved:
a. at sagerne ikke skal i rehabiliteringsteamet (hvis rehabiliteringsteamene ikke afskaffes helt)
b. at der ikke skal laves indsatsplaner
c. at man ikke kun kan få oplysninger fra Klinisk Funktion
d. at man ikke skal vente på behandling af sagerne i Klinisk Funktion
e. at medarbejderne kun skal forholde sig til ét regelsæt
f. at borgerne vil forstå det langt bedre end ”Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse” – herunder at borgerne skal forholde sig til et nyt regelsæt
g. at arbejdsgiverne kun skal forholde sig til ét regelsæt.”
(Kilde. Holstebro arbejdsmarkedsudvalget’s brev til minister)

Behandl Os Ordentligt synes ikke man skal ydmyge syge borger, samt man skal tro mere på borgeren og lægerne.
Det som Holstebro arbejdsmarkedsudvalg ønsker er at kommunen kan slippe for en indsatsplan for borgeren som gør at en borger kan blive sat i et forløb i årevis uden at skulle stå til ansvar for hvad forløbet viser og hvad der er opnået. Udvalget ønsker heller ikke at man afventer på svar fra speciallæger før borgerens sag afgøres. I bund og grund ønsker udvalget at det kan sende en syg borger i et forløb eller praktik og at der ingen krav er til udvalget hvad det skal leve op til. Det må Behandl Os Ordentligt på det kraftigste tage afstand fra.

Og lad os så yderlige få arbejdstiden nedsat og accepter dem der har lyst at arbejde få timer fordi de ikke kan arbejde mere…

Rehabiliteringsteams er dyrt og overflødigt

(I begrundelsen for at afskaffe rehabiliteringsteams skriver arbejdsmarkedsudvalget blandt andet:

“Rehabiliteringsteams er et dyrt og ressourcekrævende organ, og det er vores erfaring, at det ikke er på et møde mellem borger og flere mennesker, som borger aldrig før har mødt, at der sker en udvikling eller kommer ideer frem, som kan flytte borger nærmere arbejdsmarkedet. Mange borgere synes end videre, at det er meget ubehageligt at skulle til møde i rehabiliteringsteamet.”

Dertil kommer, at det ikke med rehabiliteringsteams er lykkedes at få færre førtidspensionister, som var formålet, konstaterer Holstebro.

Kommunen vurderer at kunne spare 4,2 millioner om året, hvis rehabiliteringsteamet nedlægges. Det er på landsplan 420 millioner om året og altså mere end en tredjedel af de 1,1 milliarder kroner, som skal bruges til at finansiere tidlig pension.

– Vi synes, man skal turde have mere tillid til medarbejderne og de ledige. Man behøver ikke at bruge en masse jobafklaring for at sende folk i job, siger Lars Stampe, formand for arbejdsmarkedsudvalget). (Kilde. a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/kommune-afskaf-rehabiliteringsteams-og-jobafklaring-for-sygemeldte?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2XIMZ5ewqVfA1U-tphXQYcswLzJCT9AxjgEx1F0WnnTTr1v-lIcfIYIIc#Echobox=1612803834