Så er den indre svinehund sluppet løs i at lave besparelse

Så er den indre svinehund sluppet løs i at lave besparelse

Behandl Os Ordentligt siger

Børn skal ikke længere anbringes og der skal sættes stopper for aflastning lyder det fra en leder i familieafdelingen til sagsbehandler der er ansatte i Holstebro kommune

Kommer frem efter en række sager om kommunal besparelse på børne & ungdomsområdet

I Horsens er der verserende sager om borgere der har fået frataget hjælp uden faglige grundlag og for kort tid siden fratrådte en centerchef fra Guldborgsund kommune efter han har givet sagsbehandler instrukser i at skære i udsatte børn og unge hjælp…

Det er den samme chef der udsendte instrukser i besparelse i Holstebro kommune hvor han var ansat frem til sommer 2020

Det er komet frem ved aktindsigt i 3 mails i familieafdelingen i Holstebro kommune i januar 2020 at der blev lukket for visitation til nye anbringelse

Og chefen krævede de ansatte gennemgik sagerne og gerne skulle finde 250,000 i besparelse hver ansat

Alle mail blev også sendt til chefens overordnede

Tre professorer i socialret og forvaltningsret har gennemgået materialet, og fundet ud af at det skete er ulovligt og tangerer til noget strafbart

Økonomi må aldrig overskygge børn der er udsat for omsorgsvigt og mistrivsel for den hjælp de har behov for udtaler Astrid Krag…

Hvordan kan det være at man som chef laver ulovligheder i en kommune bare kan få en stilling i en anden kommune og dermed fortsætte sine ulovligheder. Skulle det ikke være sådan at en som begår en ulovlighed bør straffes og ikke kunne blive ansat til lignende stillinger uanset hvilken kommune det drejer sig om.

Lad os se på en kassemedarbejder som er ansat i en butik som stjæler af kassen, denne får en dom og får aldrig mere lov til at blive ansat som kassemedarbejder i anden butik. Hvorfor er det ikke sådan i kommunerne. Det arbejde som påtages i kommunerne, har dog langt større ansvar for mange borgere end en kassemedarbejder.

Børn skal ikke længere anbringes

(Og der skal sættes en stopper for aflastninger. Sådan har instrukserne lydt fra en leder af familieafdelingen i Holstebro Kommune til de ansatte sagsbehandlere.

Sagen fra Holstebro kommer efter en række sager om kommuners besparelser på børne- og socialområdet. I Horsens Kommune er der en verserende sag om borgere, som har fået frataget hjælp uden fagligt grundlag, og i sidste uge fratrådte en centerchef i Guldborgsund Kommune, efter at han havde givet sine ansatte en instruks om at skære i hjælpen til udsatte børn og unge. Det er den samme chef, som udsendte instrukserne i Holstebro Kommune, hvor han var ansat frem til sommeren 2020). (Kilde. jyllands-posten.dk)

Læs mere på Jyllands-posten.dk