Samarbejde med dyr og mennesker kan noget

Samarbejde med dyr og mennesker kan noget

Behandl Os Ordentligt siger

Fire brune fuglekasser ligger på jorden. Ved siden af ligger en stige, en skruemaskine og kasse med skruer.

Det er ude hos en økologisk bondemand, han samarbejder med stærene, hvordan gør han så det tænker mange nok, jo han sætter stærekasse op så de kan yngle

Så tager de en masse insekter og larver som ødelægger bondemanden afgrøder på marken, det er superdejligt at man kan have dette samarbejde mennesker og dyr imellem hinanden…

Det glæder Behandl Os Ordentligt rigtigt meget at høre og se at man kan få et renere miljø/natur ved at bruge stærene på denne måde til at holde insekter og laver nede på sådan et plan at bondemanden kan være tjent med det og vi får en rigtigt god balance i naturen…

Bondemanden siger hvis han får invasion af stankelbenslaver, så kan det koste ham et par hektar af græsmarken og det får katastrofale konsekvenser for mig fordi så mangler jeg foder til mine dyr

Der er lavet beregning på hvor meget en stær spiser i yngleperioden om dagen og det er ca. 50 gram stankelbenslaver og når man ved der er i 1000 vis af stære så begynder det at være ret effektiv skadedyrsbekæmpelse stærene laver

Så skønt at se stærebestanden er på vej opad igen, den havde været på tilbage gang simpelthen fordi staldene var for tætte så der ikke var steder stærene kunne lave reder…

Effektiv skadedyrsbekæmper

(Med store stæreflokke tæt på markerne behøver Rasmus Lehmann ikke frygte insekterne.

– I ynglesæsonen har vi beregninger, der viser, at en stær spiser ca. 50 gram stankelbenslarver om dagen. Det kan man så holde op mod tusindtallige stæreflokke. Så begynder det at være effektivt, siger Jan Ravnborg, medlem af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Sønderjylland.

Han peger især på to ting, der har haft betydning for stærens tilbagegang i Danmark.

– Det ene er det moderne kvæghold, hvor køerne er på stald, og græsset bliver høstet og bragt ind i stalden. Problemet med det er, at græsset bliver for højt til, at stærene kan finde føde. Når det så bliver høstet, er det for lavt. Den anden vigtige årsag er, at huse er blevet for tætte. Før i tiden kunne stære komme op under tagskægget og bygge reder, men husene er blevet forbedret gennem årene. Så siden 1970’erne er der blevet færre fodersteder og færre rede pladser, fortæller Jan Ravnborg). (Kilde. tvsyd.dk)

Læs mere på tvsyd.dk