Solceller er okay men ikke for en hver pris

Solceller er okay men ikke for en hver pris

Behandl Os Ordentligt siger

Borgmesteren i Guldborgsund kommune har planer om at omdanne sukkeroermarkerne til solceller markeder solcellerne kommer til at fylde 1,8 km2

Så de 350 indbygger kan se frem til at blive omringet af solceller, borgmesteren mener det må være bedre at være en grøn by med masse solceller end en by der er omgivet at sukkeroermarkerne hvor der bliver spredt gylle

Der er så 173 af borgerne i byen som har samlet underskrifter ind i protest mod at deres by skal omgives af masse af solceller

En af dem der vil have solcellerne bremset, siger han ikke er interesseret i at se ud på 2,7 meter høje solceller frem for han kan forsætte med at se skoven som han har kunnet i de 50 år han har boet i byen, borgmesteren siger der er altid nogen som ikke er tilhænger af solceller, spørgsmålet er vel om man skal sætte solceller op hvor det er nemmest eller hvor de er mest integrer i naturen så færrest muligt ser dem i hverdagen, der kan jo være masse af andre muligheder på hustage, fabrikshallers tage og mindre synlige steder…

Det ser ud til der er rigtigt mange mindre byer som vil få masse af solceller rundt om deres landsby hvis politikerne skal bestemme hvor de skal være…

Behandl Os Ordentligt siger solceller er vel ikke en dårlig ide men spørgsmålet er om man skal have dem for en hver pris og hvem der skal afgøre hvor de skal stå placeret, skal vel også tænke over det ikke er på produktions landbrugsjord som kan bruges til at femstille fødevare eller man skal lytte til borgerne i byerne og lade den tænke alt ind i planlægning af hvor de evt. skal stå placeret.

Hvorfor skal solceller laves om til en industri for solcelle udvinding. Der siges jo at det kan slet ikke svare sig rent økonomisk at lave disse solcelleparker og de minder om dengang vi havde store el-stationer rundt om i landet.

Lad os komme videre og se på hvor solcelle kunne sættes op uden det går ud over landbrugsjord eller andet. Jo vi har store midterrabatter og støjzoner langs motorveje og vi har rigtig mange offentlige bygninger og boligblokke hvor solceller uden problemer ville kunne sættes op. Der er brug for ind tænkning af løsninger for solceller til vej belysning og trafiklys. Tænk hvis man satte solceller op på stativ som kunne flytte sig med solen rundt, så man udnyttede flest mulige timer i døgnet. Det er så mange steder, hvor solceller kan sættes op uden der skal betale i dyre domme for landbrugsjord som vi har brug for. Hvert år siger landmændene at de mangler landbrugsjord for at komme af med deres gylle. Så tænk anderledes og i muligheder i stedet for at ødelægge noget.

Planer om at opføre 180 hektarer med solceller rundt om landsbyen Grænge på Lolland møder massiv modstand.

(De 350 indbyggere i landsbyen Grænge på Lolland kan se frem til at blive omringet af et enormt solcelleanlæg nord, syd, øst og vest for byen.

Borgmesteren i Guldborgsund Kommune, John Brædder (G), har nemlig planlagt at droppe sukkerroerne og omdanne sine marker rundt om byen til solcelleanlæg. Samlet set kommer solcellerne til at fylde et areal på 1,8 km2.

– Jeg mener, at denne by simpelthen får en opblomstring af dette projekt, men det er en trossag. Jeg mener absolut, at det må være en fordel at bo i en grøn landsby frem for en landsby, hvor der bliver bragt gylle ud, siger John Brædder til TV 2.

Grænge er langt fra det eneste sted i Danmark, hvor nye store solcelleparker skyder op. I alt er der planer om at opføre store solcelleanlæg på 239 km2 i det åbne land. Mange steder bliver planerne mødt med modstand fra lokalsamfundet.

Borgmester John Brædder (G) fra Guldborgsund Kommune har tidligt i forløbet erklæret sig inhabil og har ikke noget med kommunens behandling af planerne om solcelleanlægget at gøre.

– Nu lever vi jo i et frit land, hvor det er tilladt at have egen virksomhed ved siden af at være politisk aktiv, slår John Brædder fast, når han bliver spurgt til habiliteten). (Kilde. nyheder.tv2.dk)

Læs mere på nyheder.tv2.dk