VELUX FONDEN giver 2,7 mio. kr. til at udvikle arbejdet med Socialt Frikort

VELUX FONDEN giver 2,7 mio. kr. til at udvikle arbejdet med Socialt Frikort

Behandl Os Ordentligt siger

I 2019 bevilgede VELUX FONDEN 1 million til Mændenes hjem, Reden, Brugernes Akademi så de kunne få erfaring med hvad og hvordan den sociale frikort fungerede

Det ser u det det gav gode resultater og på baggrund af det får Mændenes hjem, Reden, Brugernes Akademi så en ny bevilling på 2,7 millioner, ud af de midler skal de så udvikle modeller for, hvordan organisationer og lokalt erhvervsliv kan skabe små jobs til mennesker med ingen eller blot ganske lidt erfaring med arbejdslivet

Man siger så nok så smukt at et socialfrikort giver adgang til arbejdsmarkedet for

hjemløse, misbrugere og psykisk syge skal have en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet. Det er tanken bag det sociale frikort

Det giver den mulighed for at må tjene ved at arbejde op til 20.000 kr. uden det trækkes i kontanthjælpen, smukt smukt smukt klinger det i folks øre at få mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og tjene 20.000 kr. ved små jobs hist og her…

Men lad os komme ned på jorden igen for hvad vil det egentligt sige. Det vil dermed sige at en arbejdsgiver kan ansætte en udsat i job af meget kort periode eller på meget få timer. Hvor findes der en arbejdsgiver som ikke forlanger refusion for at tage disse grupper i arbejde og hvor findes nogle som vil have en fx hjemløs lige hentet ind fra gaden i det tøj han/hun står i. Der er vist tale om meget få fra disse grupper som vil kunne benytte det sociale frikort. Er du arbejdsgiver, så lad os endelig høre om du er klar til ansætte en og til hvilket job.

Det undrer Behandl Os Ordentligt meget ”Hmm” de kategorier af mennesker hjemløse, sex arbejder og stofmisbruger er jo langt fra de folk arbejdsgiverne vil have på deres virksomhed til at udføre noget som helst job medmindre arbejdsgiveren bliver godt belønnet for det og kan se en økonomisk fordel ved at have en af de 3 kategorier tilknyttet sin virksomhed. Umiddelbart vil vi tro at det bliver hjemløse som sælger avisen Hus forbi som kunne få gavn af det sociale frikort og nogle få psykiske syge.

Man kunne nærmere tro det var en af regeringens grimme rævesags der bliver sat ud og så når uskyldige hjemløse, sex arbejder og narkomaner får foden i den ved at få nogle små jobs, så er det på sigt slut med kontanthjælp og så er der kun de småjobs at leve af  og intet andet hjælp fra det offentlige, føj føj det er grimt hvis det er rævesaks modelen de har gang i og vi kender jo kommunernes evner til at samarbejde med store fonde og få millioner ud af fondene og kommunen hytter jo også sidt ved at på sigt får de en masse udgifter fjernet fra de offentlige skulder som de siger

Noget andet vi ved jo til hudløshed, det er at hjemløse, sex arbejder og narkomaner, har en tildens til at falde tilbage til det miljø de er opvokset i og fuld forståeligt, det er jo der de har deres venner, kammerater som de kan tale og hygge sig med uanset hvilket usselt liv de har…

Derfor må det igen undre Behandl Os Ordentligt at man ikke først forsøger at få hjemløse, sexarbejder og stofmisbruger ført ind på en anden livsbane, hvor de får en lejlighed og får besøg af en form for mentor, socialarbejder på besøg og holde lidt øje med hvordan de har det

Og som vil hjælpe dem på ret køl før de skal ud på arbejdsmarkedet…

Mændenes Hjem skal give håndsrækning til det sociale frikort

Et socialt frikort giver nye muligheder for mennesker, der ikke før har haft adgang til arbejdsmarkedet. VELUX FONDEN giver 2,7 mio. kr. til at udvikle arbejdet med Socialt Frikort Vesterbro og matche flere små jobs med de allermest udsatte borgere.

En chance

Hjemløse, misbrugere og psykisk syge skal have en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet. Det er tanken bag det sociale frikort, som giver udsatte borgere mulighed for at tjene 20.000 kr. uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. Ordningen er efter en toårig forsøgsperiode blevet forlænget, så den også gælder 2021-22.

Mændenes Hjem fik i 2019 en bevilling på 1 mio. kr. af VELUX FONDEN til at få erfaringer med det sociale frikort ift. udsatte hjemløse og misbrugere tilknyttet Mændenes Hjem, sexarbejdere tilknyttet Reden og stofbrugere tilknyttet Brugernes Akademi. De gode resultater fra forsøgsperioden har givet Mændenes Hjem blod på tanden til at udvikle modeller for, hvordan organisationer og lokalt erhvervsliv kan skabe små jobs til mennesker med ingen eller blot ganske lidt erfaring med arbejdslivet. Det får de nu en bevilling på 2,7 mio. kr. til.

Arbejdsfællesskabet

Forstander Ivan Christensen fra Mændenes Hjem siger:

”Vores brugere har mange udfordringer, men de er også mennesker med en masse ressourcer og ting at byde ind med. Det sociale frikort har givet dem mulighed for at deltage i arbejdsfællesskabet, og vi er meget glade for sammen med vores dygtige kolleger i Reden og Brugernes Akademi at kunne arbejde videre med at få udbredt frikortet.”

I det ny projekt er der fokus på at skabe bæredygtige modeller, som på sigt kræver mindre engagement og understøttelse fra Mændenes Hjem og mere engagement omkring jobskabelsen fra borgerne selv og fra de lokale virksomheder.
Små jobs gør stor forskel

Mændenes Hjem har indtil nu skabt mange gode resultater for de mennesker, det handler om.

Programchef Vibeke Lybecker fra VELUX FONDENs uddelingsområde for sociale indsatser i Danmark siger:

”Ordningen med det sociale frikort er noget helt nyt i socialpolitikken i Danmark. I årevis har man forsøgt at finde en løsning på, hvordan man kunne få de mest udsatte borgere i beskæftigelse uden at det gik ud over deres offentlige ydelser. Det lader til at være lykkedes – i hvert fald for Socialt Frikort Vesterbro. Det er meget rørende at opleve, hvor stor forskel det har gjort for de udsatte borgere at tjene penge for et stykke arbejde. En del af forklaringen er, at Mændenes Hjem har haft succes med at aktivere det lokale erhvervsliv i at skabe små jobs, og vi håber, at projektet nu kan udvikle modeller for indsatsen, der kan bruges af andre.”

(Kilde: The Velux Foundations)