Vil Danmark ikke overholde menneskerettighederne

Vil Danmark ikke overholde menneskerettighederne

Behandl Os Ordentligt siger

En 25-årig mand med skizofreni kræver nu 12 millioner kroner i erstatning fra Region Nordjylland, efter han i 13 måneder lå bæltefikseret i psykiatrien.

Så tænker man lige fastspændt i 13 måneder, det er vist en røverhistorie som der ikke er noget hold i overhovedet

Men nej der tager du gruelig fejl det er ikke nogen røverhistorie det er det skinbarlige sandhed

Den unge mand kunne lægge i op til 1 måned uden at have været i bad og uden at rør sig, så når han kom op at gå igen havde han meget svært ved at gå fordi han var afkræftet i bene og arme

Mandens bror har været hans bistandsværge, broderen udtaler sig om han har set sin bror på rets psykiatrisk afdeling i Aalborg.

Det har ikke altid været lige sjovt, når han så broderen fuldstændig ydmyget og nedværdiget som menneske, tit grædende, deprimeret og træt af livet

Den unge mand fortæller selv han at han blev mishandlet, det korte svar er at han har i en stor sorthul liggende i et helvede

Den indlagte og bistandsværgen har fremsagt en erstatningssag på 12 millioner fordi han har været fastspændt i 13 måneder

Det er ud fra en der har været fastspændt knap en døgn hvor en sag ved Menneskerettighedsdomstolen, tilkendte den forulempede 75.000 kroner

Pladsmangel bør ikke retfærdiggøre tvangsfiksering

(Mohammed Makkis bror er blevet vurderet så farligt, at han burde have fået en plads på institutionen Sikringen i Slagelse, som tager sig af landets mest farlige psykiatriske patienter. Men på grund af pladsmangel måtte Mohammed Makkis bror blive på rets psykiatrisk afdeling i Aalborg.

 ”Pladsmangel kan ikke retfærdiggøre en så langvarig bæltefiksering, som har meget meget vidtgående følger for den, der bliver udsat for det – både fysisk og psykisk.

NIKOLAJ NIELSEN, CHEFKONSULENT, INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER”.

Det Psykiatriske Patientklagenævn har tidligere vurderet, at det var i strid med blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da den unge mand lå fastspændt i 13 måneder under Region Nordjylland.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder bør bæltefikseringer ikke finde sted i et land som Danmark – og slet ikke som følge af mangel på ressourcer på en institution, som kan håndterepatienter som Mohammed Makkis bror.

– Pladsmangel kan ikke retfærdiggøre en så langvarig bæltefiksering, som har meget meget vidtgående følger for den, der bliver udsat for det – både fysisk og psykisk, siger Nikolaj Nielsen, der er chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder.

Han mener generelt, at langvarige bæltefikseringer helt bør droppes.

– Der findes eksempler på afdelinger, hvor det er lykkedes at komme fuldstændig af med bæltefikseringer. Så det er bestemt realistisk, at der slet ikke finder bæltefikseringer sted, siger Nikolaj Nielsen). (Kilde. dr.dk)

Læs mere på dr.dk